KontaktiSIA "2 un 7"
Vienotais reģ. Nr. 40003495115
Bruņinieku iela 19, Rīga LV - 1001
SEB banka
Kods: UNLALV22
Konts: LV76UNLA0002049469078

E-pasts: tince2@inbox.lv

Administratore: Annija Marcinkeviča

Tālrunis: 26584053

Par brīvajām vietām lūgums rakstīt uz e-pastu tince2@inbox.lv

Vadītājs: Jurģis Marcinkevičs

Tārlunis: 29211534