Skolotājas

Jurģis Marcinkevičs

Vadītājs


Inga Marcinkeviča

Pirmsskolas skolotāja


Vineta Osīte

Pirmsskolas skolotāja


Beāte Bulude

Pirmsskolas skolotāja


Inese Borisanova

Pirmsskolas skolotāja


Madara Marksa

Pirmsskolas skolotāja


Anna Āboliņa

Mūzikas skolotāja


Kristīne Požarska

Sporta skolotāja


Sintija Gruškēvica

Audiologopēde


Kristīne Freimane

Angļu valodas skolotāja


Sintija Rungule

Vizuālās mākslas studijas skolotāja


Ksenija Šabanova

Skolotāja palīgs