Skolotājas

Inga Marcinkeviča

Vadītāja, pirmsskolas skolotāja


Vineta Osīte

Pirmsskolas skolotāja


Beāte Bulude

Pirmsskolas skolotāja


Arta Dundure

Pirmsskolas skolotāja


Anna Āboliņa

Mūzikas skolotāja


Ieva Kalniņa

Logopēde


Kristīne Freimane

Angļu valodas skolotāja


Sintija Rungule

Vizuālās mākslas studijas skolotāja