Skolotājas

Inga Marcinkeviča

Vadītāja, pirmsskolas skolotāja


Vineta Osīte

Pirmsskolas skolotāja


Beāte Bulude

Pirmsskolas skolotāja


Evija Lācgalve

Mūzikas skolotāja